Kutatócsoportunk újabb munkatársa szerzett tudományos fokozatot

Kutatócsoportunk munkatársa, egyben kutatócsoportunk vezetőjének tanítványa, Katona Csete summa cum laude minősítéssel védte meg „A varég-ruszok és a steppei népek viszonya a Viking Korban (9–11. század közepe)” c. doktori értekezését a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében 2019. november 28-án. A Solymosi László akadémikus által vezetett bizottság az értekezés mihamarabbi monografikus publikálását kívánatosnak tartja, így reméljük hamarosan annak megjelenéséről is beszámolhatunk.

2019-12-03T09:50:01+00:00