Loading...
publikációk2020-07-28T09:38:22+00:00

Kutatócsoportunk célja, hogy kutatási eredményeinket minél hamarabb az érdeklődők számára elérhetővé tegyük, ezért köteteink, monográfiáink, forráskiadványaink, tanulmányaink jó része nem sokkal a megjelenést követően online is elérhetőek.

Köteteink nyomtatott formában is beszerezhetők a Prospero oldaláról.

Tanulmányok, ismertetések a Kutatócsoport Academia.edu oldalán, illetve az MTA Könyvtárának Repozitóriumában 

Sorozaton kívül megjelent kötetek:

Európa és Magyarország Szent László korában. Szerk. Bárány Attila, Pósán László. Debrecen, 2017. ISBN 978-963-508-865-2.

E. Kovács Péter: Zsigmond király és Velence (1387-1437). Budapest, Tarsoly Kiadó, 2017. ISBN 978-963-9570-82-5.

Hunok és Rómaiak – Priskos Rhétor összes töredéke. Fordította: Kató Péter – Lindner Gyula – Szilágyi Sándor. Attraktor Könyvkiadó Kft., Máriabesnyő–Gödöllő 2017. ISBN 978-615-5601-37-8.

Francia – magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk.: Györkös Attila – Kiss Gergely. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013. ISBN 978-963-473-617-2.

Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Szerk.: Bárány Attila – Pósán László. Printart-Press, Debrecen, 2014. ISBN 978-963-89963-3-6.

Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint. Debrecen, 2014. (Speculum historiae Debreceniense 18.)

Bárány Attila: A szulejmáni ajánlat. Magyarország, A Török Birodalom és a Nyugat (1521-1524). Attraktor Könyvkiadó Kft., Máriabesnyő–Gödöllő, 2014. ISBN 978-615-5257-64-3.

Pósán László: A Német Lovagrend Poroszországban – A népesség és a településszerkezet változásai. Attraktor Könyvkiadó Kft., Máriabesnyő–Gödöllő 2015. ISBN 978-615-52579-3-3.

Kiss Gergely: Dél-Magyarországtól – Dél-Franciaországig: Báncsa nembeli István (1205 k. – 1270) váci püspök, esztergomi érsek, az első magyarországi bíboros életpályája. Kronosz Kiadó Budapest–Pécs, 2015. ISBN 978-615-5497-63-6.

Tovább