Loading...
Tagok2021-07-27T13:05:46+00:00

A kutatócsoport célkitűzése:

A középkori Magyarország európai politikai szerepét, dinasztikus-diplomáciai kapcsolatrendszerét vizsgáljuk. Levél- és kézirattári alapkutatások – kontaktológiai, imagológiai és Hungarica-kutatás – révén magyar vonatkozású francia, angol, spanyol, német-osztrák, olasz írott és ikonográfiai forrásokat, tárgyi emlékeket tárunk fel. A kutatócsoport több műhely öt kutatóját öleli fel (a Debreceni mellett a Pécsi Tudományegyetemről), és további két külső munkatárssal dolgozunk együtt. 2014 és 2019 között az MTA Lendület program keretében hat magyar, angol, német és francia nyelvű tanulmánykötetet, és két forráskiadványt jelentettünk meg saját kiadásban, és több mint egy tucat monográfia, forrásközlés, tanulmánykötet társkiadói voltunk. Létrehoztunk a Debreceni Egyetem szerverén egy dokumentum-adatbázist, mely honlapunkról regisztrációt követően elérhető. Számos konferenciát szerveztünk, és kiállítást tartottunk a szentendrei Ferenczy Múzeummal közösen (Pilisi Gótika – II. András francia kapcsolatai). Munkánkat a Debreceni Egyetem támogatásával tovább folytatjuk, elsődleges célkitűzésünk a kutatásaink megismertetése szerte Európában, és az adatbázisunk bővítése, valamint újabb forráskiadványok megjelentetése.

Dr. Bárány Atilla Pál

Prof. Dr. Bárány Attila Pál

Dr. Bárány Attila Pál történész a középkori Magyarország európai politikai szerepét és dinasztikus-diplomáciai kapcsolatrendszerét vizsgálja. A kutató azt reméli, eredményeivel hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyar Királyság emlékezete (“Memoriae Hungariae”) szerves részévé váljon a nemzeti kollektív emlékezetnek és a nemzeti kulturális örökségnek. A Debreceni Egyetemen működő csoportjával levél- és kézirattári kutatások révén magyar vonatkozású francia, angol, spanyol, német-osztrák, olasz írott és ikonográfiai forrásokat, tárgyi emlékeket tárnak fel.

A kutatócsoport résztvevői:

Belső tagok:

Dr. Györkös Attila

Dr. Pósán László

Dr. Novák Ádám

Dr. Kiss Gergely

Külső tagok:

Prof. Dr. F. Romhányi Beatrix

Dr. E. Kovács Péter

Megbízott kutatók:

Dr. Tóth Orsolya

Munkatársak:

Dr. Katona Csete

Szakács János (2014-2019)

Véber Zoltán (PhD-hallgató)